Fizjoterapia ogólna - REHA-MED Centrum Rehabilitacji

Przejdź do treści

Menu główne:

Fizjoterapia ogólna

Fizjoterapia
Według  definicji Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for  Physical Therapy – WCPT) “Fizjoterapia” oznacza świadczenie usług wobec  jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i  przywracanie im maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych.  Usługi te mogą być świadczone tylko przez fizjoterapeutę, lub pod jego  kierunkiem i nadzorem. WCPT jasno określa, że w ramach swoich usług  fizjoterapeuta posiada kompetencje do badania, oceniania, ewaluacji,  diagnozy funkcjonalnej, prognozy, programowania postępowania, a także  przeprowadzenia powtórnej oceny pacjenta na potrzeby prowadzonego  procesu terapeutycznego.

Wskazania do leczenia fizjoterapeutycznego:
- bóle kręgosłupa
- bóle stawów kończyn górnych i dolnych
- napięciowe bóle głowy
- bóle mięśni
- kontuzje sportowe
- blizny po operacjach i zabiegach chirurgicznych


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego