Ortoptyka - REHA-MED Centrum Rehabilitacji

Przejdź do treści

Menu główne:

Ortoptyka

Ortoptyka zajmuje się diagnozą i leczeniem zeza, niedowidzenia oraz usprawnianiem widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych. Diagnoza i leczenie odbywa się przy użyciu specjalistycznych sprzętów, testów okulistycznych oraz odpowiednio dobranych ćwiczeń pleoptyczno - ortoptycznych przez dyplomowaną ortoptystkę.

Diagnoza ortoptyczna obejmuje:
- badanie ostrości wzroku do dali i bliży
- badanie widzenia obuocznego
(jednoczesnej percepcji, fuzji, stereopsji)
- badanie ruchomości gałek ocznych
- badanie konwergencji i akomodacji
- badanie korespondencji siatkówkowej
- badanie wykrywające zeza ukrytego
- badanie kąta zeza na synoptoforze

Rehabilitacja ortoptyczna ma na celu m.in. zmniejszenie kąta zeza u dzieci, leczenie zaburzeń jednoczesnej percepcji oraz fuzji, poprawę sprawności widzenia obuocznego, trójwymiarowego (stereoskopowego), poprawę zakresu konwergencji oraz akomodacji,  doprowadzenie do prawidłowej  korespondencji siatkówkowej, usprawnianie ruchów gałek ocznych, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, usprawnianie czytania i pisania.

Rehabilitacja pleoptyczna służy poprawie ostrości widzenia w oku niedowidzącym oraz koordynacji oko-ręka.

Postępy w terapii ortoptycznej i pleoptycznej w dużym stopniu zależą od zaangażowania dziecka. Niezbędna jest również praca rodzica z dzieckiem w domu, poprzez wykonywanie ćwiczeń zaleconych przez ortoptystkę. Najlepsze efekty osiąga się, kiedy rehabilitacja odbywa się regularnie (minimum 2 razy w tygodniu), lub w tzw. sesjach (10 dni terapii, 4-8 tygodni przerwy). Częstotliwość zajęć ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia zaburzenia. Wiek pacjenta w rehabilitacji wzroku odgrywa bardzo ważną rolę, dlatego też terapię powinno się rozpocząć od razu po wykryciu dysfunkcji, najlepiej ok 3-4 roku życia.

W naszym gabinecie prowadzona jest rówież terapia tyflopedagogiczna. Terapeuta tyflopedagog prowadzi terapię widzenia, która polega na usprawnianiu wzroku tj. rozwijaniu umiejętności posługiwania się nim, a tym samym - efektywniejszemu wykorzystaniu widzenia w codziennym funkcjonowaniu dziecka z uszkodzoym wzrokiem.

Terapia widzenia - oferta:
- Diagnoza ortoptyczna
- Leczenie zeza i niedowidzenia
- Terapia zaburzeń widzenia obuocznego
- Rehabilitacja po zabiegu operacyjnym zeza
- Diagnoza i terapia zaburzeń czytania i pisania u dzieci
- Terapia tyflopedagogiczna


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego